ისვლიჭავს –(რაჭა) სწრაფად იხდის
იუწყლოვებს – (რაჭა) იუკადრისებს, ითაკილებს